Det anrika företaget

För länge sedan, långt innan Sverige blev ett modernt industrisamhälle med en utbyggd infrastruktur för transporter, bestod kommunikationen förutom på järnvägar i stort sett av hästskjutsar ute på landsbygden. Det var år 1872 som Anders Andersson startade familjeföretaget med just den typen av verksamhet i den lilla orten Vara på Västgötaslätten. Några år in på det nya seklet tog sonen Alfred över och gav företaget namnet AB Alfr. Anderssons Åkeri, i dagligt tal ”AA”.Han moderniserade företaget och introducerade de första lastbilarna. Över åren växte åkeriet tillsammans med det ökade transportbehovet i samhället. Vi blev medlemmar i ASG 1961 och bedrev linjetrafik och terminaler i deras regi. I samband med Sveriges EU inträde inträffade stora förändringar på transportmarknaden och AA beslutade sig då för att fokusera på utvalda egna kunder med specifika logistikbehov.

Om Oss

Idag drivs Alfr. Andersson bolagen i 5 generationen av Linda Edermark Aarsrud och Magnus Edermark. Vi syskon har en stark sammanhållning och har lotsat bolaget genom eld och vatten och vi står nu starkare än på mycket länge. Utmärkande för vårt ledarskap i AA bolagen är att vi inte är rädda för att hitta nya vägar och pröva nya infallsvinklar, det är ett förhållningssätt som har präglat vår utveckling i alla tider.

Alfr. Andresson Bolagen AB har sitt huvudsäte i Göteborg och driver verksamheter i Västerås och Borås.

150 år av utveckling i transportbranschen!

Våra verksamheter

AA Logistik

AA Logistik är ett transport och logistikföretag beläget i Västerås. Verksamhetens inriktning är att hjälpa industriföretag i mellansverige med flexibla logistiklösningar som innefattar transporter, 3PL samt industripackning.

Hösten 2025 flyttar vi in i en 37.000 kvadratmeter nybyggd och toppmodern logistikfastighet där stort fokus lagts på hållbarhet och framtidsutveckling. VI satsar på solceller på taket med tillhörande batterilager samt att vi satsar stort på elektrifiering av våra transporter, allt för att våra kunders logistikhantering ska göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

AQ Logistics

AQ Logistics AB är ett ungt företag som specialiserat sig på däckhantering. Vi ansvarar för Continentals däcklager och logistikverksamhet i Sverige. Verksamheten bedrivs i nybyggd och mycket ändamålsenlig lagerlokal på ca 20 000 m² i Viared strax utanför Borås.

Organisatoriskt är AQ Logistics AB ett dotterbolag till Alfr. Andersson Bolagen AB och Quehenberger Sweden AB. Vi har startat AQ Logistics AB tillsammans som ett Joint Venture för att kunna erbjuda våra kunder en unik kompetens som bygger på AA Bolagens gedigna förankring i logistik Sverige och Quehenbergers internationella nätverk och kontakter med däckbranschen.